Stalosan F w hodowli bydła.

Stalosan F jest sprawdzonym i skutecznym preparatem przeciwko wielu problemom hodowlanym wywołanym zarówno przez bakterie, wirusy jak i pasożyty.

Zapobiega zapaleniu gruczołu mlecznego (mastitis), podwyższonej liczbie komórek somatycznych, zanokcicy i zapaleniu skóry szpary międzyracicowej, biegunce oraz nadmiernej koncentracji amoniaku w pomieszczeniach inwentarskich.

W hodowli bydła mlecznego należy rozpylić Stalosan F w miejscach, gdzie zwierzęta leżą, w szczególności pod wymionami oraz w miejscach zawilgoconych. W zagrodach oraz w boksach należy użyć produkt wokół koryt, kanałów ściekowych, itp. W oborach w systemie głębokiej ściółki należy bezpośrednio opylić podłoże, w szczególności miejsca w których leżą zwierzęta. Kojce dla cieląt opylamy w całości.

Słoma dłużej pozostaje świeża, jeśli używa się Stalosanu F, obniża się jej zużycie o 10-15%. Ponadto, jeśli stosujemy Stalosan F przynajmniej raz w tygodniu, liczba much ulega znaczącemu obniżeniu. Można się także spodziewać poprawy żyzności gleby nawożonej obornikiem z gospodarstwa, w którym konsekwentnie korzysta się ze Stalosanu F.

Broszury w wersji online (pdf) 
Stalosan F Bydło mleczne
Stalosan F Cielęta

Cows In Barn