Zalecenia dotyczące dawkowania

Legowiska/boksy
Produkt należy stosować codziennie w ilości 50 g/m2, tak równomiernie jak to jest tylko możliwe, pod wymionami oraz na końcach boksów. Można wymieszać Stalosan F ze ściółką w maszynie do ścielenia słomy, o ile umożliwi to równomierne rozmieszczenie Stalosanu F w oborze. Jeśli produkt nie jest rozprowadzony równomiernie, zaleca się opylanie manualne. Nierównomierne naniesienie Stalosanu F na legowiska obniży jego efektywność. Dla krów hodowanych na głębokiej ściółce należy stosować Stalosan F na powierzchni codziennie lub tak często jak jest to możliwe w ilości odpowiadającej w przybliżeniu 100 g/m2.

Kojce dla cieląt/ boksy jednostanowiskowe/ domki dla cieląt
Stosuje się 50 g/m2 raz w tygodniu, równomiernie opylając powierzchnię ściółki. By zredukować ryzyko infekcji, zaleca się codzienne stosowanie Stalosanu F na obornik lub miejsca zanieczyszczone biegunką. Pożądane jest rozrzucanie produktu na podłoże, tworząc pył, który zapewni efektywne rozmieszczenie Stalosanu F.

Zagrody/ cielęta powyżej trzeciego miesiąca
W celu optymalnej ochrony przed infekcją należy cotygodniowo opylać maty legowiskowe. Rozrzucanie produktu na ściółce oraz wyposażeniu zwiększa aktywny obszar działania Stalosanu F.