Biegunka u cieląt

Przyczyny biegunki u cieląt

 • ETEC (E.coli F5)          0-3. dzień
 • ”Zwykła” coli             1.-10. dzień 
 • Rotawirusy               5.-10. dzień
 • Koronawirusy            2.-3. tydzień
 • Cryptosporidium      1.-2. tydzień
 • Salmonella Dublin   od 2. tygodnia

 
Zapobieganie

 • Budowanie odporności przy pomocy siary
 • Wysoka jakość paszy i preparatów mlekozastępczych
 • Wysoki standard czystości powietrza i parowania amoniaku
 • Kontrola infekcji


Stalosan F i biegunki cieląt

 • Stalosan F jest skutecznym preparatem biobójczym przeciwko wszystkim typom mikroorganizmów oraz wirusów wywołujących biegunki.
 • Stalosan F polepsza jakość powietrza i redukuje odparowywanie amoniaku.
 • Stalosan F może być stosowany na (mokrych) powierzchniach po czyszczeniu, w celu zwiększenia jego działania.
 • Stalosan F redukuje ryzyko infekcji do minimum.