Zapalenie gruczołu mlecznego (Mastitis)

Mastitis jest złożoną chorobą wywoływaną przez różne czynniki, wśród których najczęstszym podłożem są bakterie chorobotwórcze, które dostały się do kanalika strzykowego. Choroba częściowo niszczy tkankę odpowiadającą za produkcję mleka, co w konsekwencji prowadzi do nieodwracalnej redukcji produkcji mleka przez krowę. Często krowy zainfekowane mastitis muszą zostać poddane ubojowi. 

Mastitis

Obniżenie produkcji mleka w przypadku mastitis jest następująca:

  • Mastitis podkliniczne: 5 – 10 % spadek produkcji mleka
  • Utrata gruczołu mlecznego: 15 – 20 % spadek produkcji mleka
  • Krowa w okresie zasuszenia: 100 % spadek produkcji mleka

Wcześniej częstą przyczyną mastitis była infekcja przenoszona z jednej krowy na drugą, natomiast w chwili obecnej wywoływane jest przez bakterie znajdujące się w środowisku,  nierzadko prowadząc do ostrego zapalenia gruczołu mlecznego.

Należy zapobiegać środowiskowemu mastitis przez zapewnienie czystych i suchych warunków oraz zdrowego klimatu w oborze. W przybliżeniu połowa duńskich krów mlecznych jest leczona na mastitis.

Streptococcus uberis jest bakterią najczęściej wywołującą mastitis u krów zasuszonych. Bakteria występuje na skórze sutków, jak i na innych częściach ciała zwierzęcia, a także często jest wykrywana w ściółce. Leczenie antybiotykowe zazwyczaj nie przynosi zadowalających rezultatów, więc tym bardziej istotne jest skuteczne zapobieganie.