Dokumentacja dotycząca Stalosanu F

Liczne badania wykonane przez jedno z najbardziej cenionych laboratoriów w Danii „Steins Laboratory” (obecnie część Eurofins) udowodniły znaczące działanie antybakteryjne Stalosanu F. Dotyczy to zupełnego unieszkodliwiania bakterii, grzybów, wirusów, jak i pasożytów w krótkim okresie czasie.

Oprócz przeprowadzonych wielu analiz laboratoryjnych, efektywność Stalosanu F została zbadana przez różne grupy naukowe.

Ostatecznie przeprowadzono wiele prób testujących Stalosan F w naturalnych warunkach, jakie znajdują się w pomieszczeniach inwentarskich. W każdym przypadku udowodniono, że po użyciu Stalosanu F nastąpiło znaczące obniżenie ilości powszechnych w hodowli zwierząt mikroorganizmów chorobotwórczych.

W związku z tym, że Stalosan F jest sypkim preparatem biobójczym, testy laboratoryjne wykonywane na roztworze, zawsze okazują się trudne do zrealizowania. Zarówno Steins Laboratory, jak i dr Norman Miner opracowali rzetelne i użyteczne protokoły testowe dla Stalosanu F, których rezultat jest jednoznaczny:

Stalosan F charakteryzuje się znaczącym, głównie antybakteryjnym działaniem, który nie jest spowodowany sproszkowaniem. To jest szczególnie widoczne w analizach Steins Laboratory, które nie dopuszczają, aby produkt ten wysuszył środowisko bakteryjne. Pomimo braku efektu wysuszenia badanego środowiska, ogólne działanie antybakteryjny Stalosanu F jest nadal zauważalne.