Wpływ Stalosanu F na środowisko

Stalosan F optymalizuje środowisko inwentarskie oraz nie wpływa szkodliwie na środowisko zewnętrzne, jeśli jest poprawnie stosowany. Produkt nie oddziałuje szkodliwie zarówno w trakcie stosowania w obecności zwierząt, jak i później w trakcie wykorzystania nawozu do nawożenia gleby.

Stalosan F znacząco przyczynia się do polepszenia warunków środowiska zwierząt poprzez redukcję niebezpiecznych gazów, takich jak amoniak i siarkowodór. W szczególności amoniak stanowi duże ryzyko wystąpienia chorób inwentarza.

 

Performance of Additives in Reducing Ammonia Emmisions from Cow Slurry 
By Gösta Gustafsson - Division of Building, Energy and Environmental Technology
Acute toxicity study on fish  
Test report from Eurofins
Algal inhibition test 
Test report from Eurofins 
Acute toxicity study on Daphnia
Test report from Eurofins