Szkodliwość amoniaku dla zdrowia człowieka i zwierząt

Liczne badania dowodzą, że wysoka wartość pH, będąca rezultatem nagromadzenia amoniaku w budynku gospodarczym, jest wysoce szkodliwa dla inwentarza i prowadzi do:

• Zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób
• Obniżenia spożycia paszy
• Gorszego wykorzystania paszy
• Ograniczenia wzrostu (i produkcji mleka)

Amoniak:
5 ppm    - Najniższy wyczuwalny dla człowieka poziom
6 ppm    - Podrażnienie oczu i układu oddechowego
11 ppm  - Spadek aktywności zwierząt
20 ppm  - Granica dopuszczalna w ośmiogodzinnym wymiarze pracy
35 ppm  - Maksymalna granica przy dziesięciominutowej ekspozycji
40 ppm  - Ból głowy, wymioty oraz utrata apetytu u ludzi
50 ppm  - Poważne zaburzenia aktywności
             - Zwiększone ryzyko zapalenia płuc
             - Znaczące zaburzenie czynności fizjologicznych, zagrażające utratą życia
100 ppm - Kichanie, ślinotok, silne podrażnienie błon śluzowych
             - Stan zagrażający życiu

 

Stalosan F wiąże amoniak
Wyniki badań laboratoryjnych przedstawiające absorbcję substancji przez Stalosan F. Po prawej: z amoniakiem. Po lewej: bez amoniaku. Taka sama ilość Stalosanu F i wody została użyta w obu próbówkach, lecz niższa dawka amoniaku została dodana do próbówki po prawej (w przybliżeniu roztwór 1%). To zwiększa zdolność wiązania wody przez Stalosan F od dwóch do czterech razy.

Vandbindingsevne1