Stalosan F – bez szkodliwych skutków

Stalosan F nie jest szkodliwy dla zdrowia człowieka i zwierząt. Jednakże zaleca się stosowanie maski ochronnej podczas prac opylających, by zapobiec podrażnieniom spowodowanym przez cząsteczki preparatu. Stalosan F został poddany badaniom toksykologicznym na rozpoznanie wpływu na skórę, oczy, drogi oddechowe oraz układ gastryczny. Wszystkie testy zostały zaakceptowane przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA).

 

PODSUMOWANIE BADAŃ TOKSYKOLOGICZNYCH (opracowania w j. angielskim)

Testy toksykologiczne:

Badanie toksyczności ostrej na szczurach
Badanie uczuleń skórnych na świnkach morskich
Badanie doustnej toksyczności ostrej w procedurze większej-mniejszej dawki na szczurach

Badanie na podrażnienie oka na królikach

Badanie skórnej toksyczności ostrej na szczurach

Badanie podrażnień skórnych na królikach

Badania toksyczności dla organizmów wodnych

Eurofins, niezależne laboratorium, wykonało badania Stalosanu F pod kątem ostrej toksyczności dla organizmów w środowisku wodnym.

Wyniki dowiodły, że Stalosan F w żadnym przypadku nie wpływa szkodliwie na organizmy wodne.