Stalosan F w hodowli drobiu

W hodowli drobiu należy opylać Stalosanem F bezpośrednio ściółkę, gniazda oraz wszelkie wilgotne powierzchnie. Opylenie można wykonywać przy codziennym przeglądzie stada. Należy stosować Stalosan F na całej powierzchni podłoża, w przypadku, gdy wprowadzamy do hodowli kurczęta lub nioski.

Stalosan F jest sprawdzonym preparatem do profilaktyki wielu problemów, wywoływanych zarówno przez bakterie, wirusy i przez określone pasożyty, jak i przez emisję szkodliwych związków powstałych podczas hodowli drobiu. Na przykład Stalosan F redukuje zaburzenia w trawieniu spowodowane bakteriami i kokcydiami, zapobiega przywieraniu pomiotu i ściółki do kończyn i upierzenia oraz zapobiega nadmiernej koncentracji amoniaku w pomieszczeniu inwentarskim.

Słoma dłużej pozostaje świeża, jeśli używa się Stalosanu F, jej konsumpcja obniża się o 10-15%. Ponadto, jeśli stosujemy Stalosan F przynajmniej raz w tygodniu liczba much i chrząszczy ulega znaczącemu obniżeniu.


Stalosan Poultry