Stalosan F w hodowli koni

W stajni należy rozpylić Stalosan F przynajmniej raz w tygodniu na całym podłożu, a w szczególności w miejscach zawilgoconych i wzdłuż brzegów boksu.

Stalosan F jest sprawdzonym preparatem przeciwko wielu problemom, wywoływanym zarówno przez bakterie, wirusy jak i przez określone pasożyty. Na przykład Stalosan F redukuje infekcje bakteryjne kopyt, grudę, niektóre rodzaje kaszlu, a także zapobiega nadmiernej koncentracji amoniaku w stajni.

Stalosan F może być również z powodzeniem stosowany na matach dezynfekcyjnych. Jeśli posiadamy w hodowli wiele koni korzystne jest rozpylenie zawartości 25kg worka Stalosanu F na macie (np. mata Alflex) oraz przeprowadzenie koni po macie 1-2 razy w tygodniu.

Słoma dłużej pozostaje świeża, jeśli używa się Stalosanu F, który zazwyczaj obniża jej konsumpcję o 10-15%. Ponadto, jeśli stosujemy Stalosan F przynajmniej raz w tygodniu, liczba much ulega znaczącemu obniżeniu. Można się także spodziewać poprawy żyzności gleby nawożonej obornikiem z gospodarstwa, w którym konsekwentnie korzysta się ze Stalosanu F.


Stalosan Horse