Zalecenia dotyczące dawkowania Stalosanu F w hodowli koni

W pierwszym tygodniu należy używać Stalosan F jeden raz na dzień przez trzy dni, następnie konsekwentnie 1 raz w tygodniu.

W przypadkach ostrych, w poważnych problemach w hodowli, po leczeniu przez weterynarza można stosować Stalosan F jeden raz dziennie przez 8 dni, następnie konsekwentnie 1 raz w tygodniu, by zapobiec rozwojowi stanów infekcyjnych.

Dawkowanie wynosi zawsze 50 g/m² i należy zwrócić szczególną uwagę, by opylać miejsca o podwyższonym ryzyku w stajni. By skutecznie wykorzystać zainwestowane pieniądze należy stosować Stalosan F konsekwentnie raz w tygodniu, w celu zmniejszenia nasilenia infekcji, także w czasie okresów bez poważnych problemów zdrowotnych w hodowli.

Należy stosować Stalosan F w boksach bezpośrednio na matę, a w szczególności w tylnej części boksu, wzdłuż brzegów, oraz w miejscach, w których zbiera się wilgoć.

Zużycie Stalosan F wynosi zazwyczaj 12,5–25 kg Stalosanu F na konia rocznie.