Boksy dla koni

Stalosan F usuwa toksyczny amoniak oraz szkodliwe opary siarkowodoru, które podrażniają błony śluzowe.

 

Przeczytaj więcej o amoniaku

Przeczytaj więcej o wartości PH

Przeczytaj więcej o osuszaniu