Stalosan F w hodowli norek (i innych zwierząt futerkowych)

Stalosan F jest stosowany na ściółce domków wykotowych. Niezmiernie istotnym jest, by opylić powierzchnię gniazda w klatce przed wykotem. Ponadto należy ponownie, konsekwentnie stosować Stalosan F w okresie opieki nad miotem w celu utrzymania optymalnych warunków środowiskowych w gnieździe.

 

Mink In Barn