Stalosan F w hodowli owiec i kóz

Stalosan F w hodowli owiec

W hodowli owiec należy stosować Stalosan F bezpośrednio na słomę w zadaszonym miejscu.

Powyższa uwaga o zastosowaniu Stalosanu F jest bardzo istotna w przypadku wykotu.

Należy zawsze nakarmić owce przez rozpyleniem Stalosanu F.

Stalosan F jest sprawdzonym preparatem przeciwko wielu problemom, wywoływanym zarówno przez bakterie, wirusy jak i przez określone pasożyty. Do typowych problemów w hodowli zalicza się: kokcydiozę, zapalenie stawów, problemy skórne oraz nadmierny rozwój insektów.

Stalosan F w hodowli kóz

W hodowli owiec należy stosować Stalosan F w zalecanych dawkach cotygodniowo w całej koziarni, a także w zagrodach z koźlętami. Można zastosować także maty dezynfekcyjne u wejścia z użyciem Stalosanu F, by zapobiec wprowadzania zanieczyszczeń z zewnątrz.

Oprócz spodziewanych korzyści z kontroli poziomu amoniaku i zapewnienia bardziej suchego środowiska, istnieje jeszcze jedna pozytywna wartość w stosowaniu Stalosanu F: kontrola mastitis u zwierząt mlecznych. Podłoże ze słomy lub ściółka z korą będzie bardziej sucha, dzięki czemu zostanie zredukowany niekorzystny wpływ bakterii i pasożytów. W ten sposób zapobiegniemy rozwojowi mastitis oraz zadbamy o zdrowie racic. Ponadto zredukujemy rozwój much. Dla tych celów, Stalosan F może być również z powodzeniem stosowany w miejscach przeznaczonych do udoju.

Stalosan F jest idealnym produktem poprawiającym środowisko i warunki sanitarne stada, a także pracującego z nim personelu.

Broszura na temat zastosowania Stalosanu F w hodowli owiec jest dostępna online oraz w formacie pdf 

 

Sheep Image