Stalosan w sprzedaży od blisko 50 lat!

Stalosan F został opracowany przez lekarza weterynarii Løje w 1964 roku i był pierwszym sypkim preparatem przeznaczonym do ochrony sanitarnej zwierząt na świecie. Poniżej znajduje się oświadczenie dotyczące produktu, napisane po 25 latach od wprowadzenia produktu na rynek:

Oświadczenie dr Løje, lekarza weterynarii, 17 maj 1989:

,,W trakcie mojej długoletniej i zróżnicowanej praktyki weterynaryjnej zauważyłem jak trudno jest utrzymać akceptowalny poziom higieny zwierząt poprzez tradycyjne zabiegi dezynfekcyjne pomieszczeń inwentarskich. Należało najpierw wyprowadzić inwentarz, aby następnie oczyścić i zmyć powierzchnię, co było bardzo kłopotliwym zajęciem. Przyczyniło się to do opracowania przeze mnie suchego preparatu biobójczego do użytku przy codziennym czyszczeniu pomieszczeń, z możliwością zastosowania na otwartych stanowiskach bez konieczności wyprowadzania zwierząt.

W ten sposób powstał Stalosan (F). Produkt jest przede wszystkim połączeniem dobrze znanych, w większości naturalnych, antyseptyków, których skład ma działanie osuszające, dezynfekcyjne a także oczyszczające powietrze. Efekt osuszający polega na zdolności absorbowania znaczącej ilości wilgoci, co pozwala zniszczyć na przykład pasożyty z gromady Coccidia w głębokiej ściółce. Badania przeprowadzone przez dwa duńskie laboratoria Stein i Quist dowodzą, że Stalosan (F) równie skutecznie zwalcza liczne bakterie chorobotwórcze z rodzajów: Escherichia, Streptococcus, Staphylococcus, Salmonella, Haemophilus, Yersinia (Pasteurella), Pseudomonas etc. Dezynfekcja, jako proces bardzo złożony musi zwalczyć także grzyby stanowiące poważne zagrożenie dla dróg oddechowych zwierząt hodowlanych, zwłaszcza drobiu. 

Podstawową cechą Stalosanu (F) przyczyniającą się do jego szerokiego zastosowania jest jego duża wydajność wiązania amoniaku uwalniającego się z obornika, który następnie jest również w tym procesie wzbogacony. Liczne badania dowiodły dużą szkodliwość tego gazu na układ oddechowy zwierząt, zwłaszcza oskrzeliki płucne. Stalosan wiąże także w pewnym zakresie szkodliwe gazy siarkowe. Ten efekt oczyszczający powietrze pozwala zredukować koszty wentylacji, poprawiając przy tym warunki sprzyjające zdrowiu zarówno zwierząt jak i pracujących przy nich ludzi. Stalosan może być używany w hodowli wszystkich zwierząt. Nie odnotowano żadnych, nawet najmniejszych, efektów ubocznych przez okres 25 lat od wprowadzenia na rynek duński oraz rynki krajów sąsiadujących. Stosuję go również we własnej praktyce weterynaryjnej oraz we własnym gospodarstwie. Należy jednak podkreślić, że powinien być on stosowany ostrożnie w przypadku owiec, gdyż przejawiają one wrażliwość na kilka składników Stalosanu, nawet jeśli przestrzega się załączonej instrukcji stosowania. Powyższe oświadczenie dotyczy wyłącznie oryginalnego Stalosanu F. Trudno przewidzieć konsekwencje stosowania jakichkolwiek produktów zamiennych.”