Założenia i zasada działania

Stalosan F składa się wyłącznie z aktywnych składników, które łącznie mają wpływ na ostateczny rezultat. Tym różni się od większości pozostałych produktów, które składają się z niewielkiego procentu aktywnych składników oraz dużej ilości nieaktywnych nośników.

Struktura Stalosanu F ma na celu nie tylko kontrolowanie chorobotwórczych mikroorganizmów, lecz również przeciwdziałanie szkodliwemu pod względem chemicznym i biologicznym brakowi równowagi, który zawsze występuje w wielkotowarowych stadach. Tego typu stada są wyjątkowo wrażliwe na nagłe wystąpienia chorób, ponieważ znaczna koncentracja zwierząt obciąża środowisko w pomieszczeniach inwentarskich, zarówno w sensie podwyższenia ryzyka infekcji, jak i tworzenia szkodliwych produktów odpadowych, które z kolei zwiększają ryzyko infekcji.

Ogólnym i podstawowym założeniem Stalosanu F jest więc stworzenie produktu o szerokim spektrum działania przeciwko mikroorganizmom chorobotwórczym, w połączeniu ze zdolnością do neutralizacji szkodliwych chemicznie produktów odpadowych, które zwiększają ryzyko infekcji oraz sprzyjają rozwojowi chorób.

Dokumentacja
Liczne badania wykonane przez najbardziej cenione laboratorium w Danii Steins Laboratory (poprzednio Qvist Laboratorium) udowodniły, że działanie antybakteryjne Stalosanu F jest wysoce prawdopodobne. Dotyczy to unieszkodliwiania bakterii, grzybów, wirusów, pasożytów, larw i czerwów osiągając wysoką skuteczność w ciągu 30 minut.


Oprócz wielu analiz przeprowadzonych przez Steins Laboratory, efektywność Stalosanu F badały różne grupy naukowe.


Ostatecznie, przeprowadzono wiele prób testujących Stalosan F w naturalnych warunkach, jakie znajdują się w pomieszczeniach inwentarskich. W każdym przypadku udowodniono, że po użyciu Stalosanu F nastąpiło znaczące obniżenie powszechnych mikroorganizmów chorobotwórczych.


W związku z tym, że Stalosan F jest sypkim preparatem biobójczym, testy laboratoryjne wykonywane na roztworze, zawsze okazują się trudne do zrealizowania. Zarówno Steins Laboratory, jak i dr Norman Miner opracowali rzetelne i użyteczne protokoły testowe dla Stalosanu F, których rezultat głosi jednoznacznie: Stalosan F charakteryzuje się znaczącym, głównie antybakteryjnym działaniem, który nie jest spowodowany sproszkowaniem.