Testy Stalosanu F w gospodarstwach

Przeprowadzono liczne badania na farmach dla każdego typu zwierząt.

Badania naukowe oraz analizy laboratoryjne posiadają dużą wartość dla rozpoznania właściwości dezynfekcyjnych w kontrolowanych warunkach takich produktów jak Stalosan F.

Jednakże te badania i analizy nigdy nie powinny być przeprowadzane w innych niż gospodarstwa okolicznościach, ponieważ sterylne warunki laboratoryjne są odległe od rzeczywistych warunków istniejących w pomieszczeniach inwentarskich, w których występowanie obornika, urządzeń i inwentarza mogą zmniejszyć skuteczność nawet wysoce efektywnych produktów. 

 

Trzoda chlewna Bydło

Drób 

Konie  Norki  Owce/Kozy