Stalosan F w hodowli trzody chlewnej

Stalosan F  należy użyć w pomieszczeniu z lochą oraz prosiętami, opylając powierzchnię bezpośrednio pod zwierzętami oraz w miejscu przeznaczonym dla miotu. W szczególności ważne jest obsypanie miejsc zawilgoconych, koryt oraz poideł, a także zagród z głęboką ściółką oraz podłóg rusztowych.

Stalosan F skutecznie zwalcza mikroorganizmy wywołujące biegunkę, kokcydiozę i infekcje wirusowe oraz redukuje poziom amoniaku.

Dzięki zastosowaniu Stalosanu F podłoga pozostaje czysta i sucha, redukujemy także liczbę much i odświeżamy powietrze w pomieszczeniu gospodarskim. Przy stałym używaniu Stalosanu F zmniejszamy ilość plam mlecznych na wątrobach tuczników (jeśli mamy taką możliwość, warto sprawdzić tę kwestię w rzeźni). Poprawiamy także  plony uzyskane przez zastosowanie nawozu z pomieszczeń inwentarskich, w których konsekwentnie używano Stalosan F.

 Stalosan Piglets