Dawkowanie

W pierwszym tygodniu stosowania preparatu należy trzykrotnie, równomiernie rozpylić 50 g/m² Stalosanu F w pomieszczeniach do których mają dostęp zwierzęta. Następnie stosujemy Stalosan F jeden raz w tygodniu.

W warunkach stresogennych, kiedy istnieje zwiększone ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, na przykład:

  • wprowadzanie nowych zwierząt do hodowli, 
  • przed porodami, 
  • w sytuacji wystąpienia biegunki lub innych chorób zakaźnych, 
  • przy zmianach personelu, 
  • przy nagłych zmianach warunków otoczenia zwierząt (np. pęknięty przewód wodociągowy) 

zaleca się zastosowanie Stalosanu F raz dziennie przez okres 3-8 dni.

Następnie należy powrócić do regularnego stosowania Stalosanu F raz w tygodniu. Przekraczając standardową częstotliwość dozowania Stalosanu F należy skupić się na miejscach obarczonych podwyższonym ryzykiem, np. miejscach występowania wilgoci, składowania obornika czy gromadzenia odpadów paszowych, itp.

Przekroczenie zalecanej dawki Stalosanu F nie polepsza rezultatów, jednakże jego częstsze użycie może znacząco obniżyć ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji między zwierzętami i pomiędzy pomieszczeniami inwentarskimi w określonych przypadkach. Zwiększona ilość chorobotwórczych drobnoustrojów występuje właśnie w okresie podwyższonego stresu u zwierząt.

Jeśli zwierzęta wykazują chęć spożywania Stalosanu F, należy kontrolować ilość substancji mineralnych dostarczonych w podawanej karmie (głównie żelazo i fosfor).