Praktyczne wykorzystanie Stalosanu F w hodowli trzody chlewnej

Kojce porodowe

Zdezynfekować pomieszczenie Stalosanem F po wstępnym umyciu i osuszeniu powierzchni, rozprowadzając go najlepiej elektrycznym opylaczem – Blowerem - przed wprowadzeniem macior do kojca. Podczas czyszczenia wzrasta ryzyko rozprzestrzenienia się źródeł infekcji wokół kojca, dlatego redukcja ryzyka polega na unieszkodliwieniu i zahamowaniu czynników chorobotwórczych.

Po oproszeniu, można rozważyć zastosowanie Stalosanu F do „suchej kąpieli” prosiąt (z wyłączeniem głowy w celu uniknięcia stwierdzonego podrażnienia oczu), aby osuszyć, zdezynfekować  oraz zneutralizować pH skóry i pępowiny (ogranicza występowanie przepukliny pępkowej).

W innym przypadku można rozważyć zastosowanie Stalosanu F po wyproszeniu, rozsypując 3-4 duże garście w kojcu i mieszając go możliwie z inną ściółką po uprzednim odizolowaniu świń (na przykład  płytami) podczas czyszczenia zagrody po porodzie (usuwanie łożyska, martwego miotu, itp.).

Codzienna aplikacja w zagrodach porodowych, pod maciorami, w celu zwalczania infekcji E.coli.

W kojcach porodowych, w przypadku podłóg stałych i rusztowych, podłoga stała powinna zostać osuszona i zdezynfekowana, by przyuczyć prosięta do zabrudzania jedynie rusztu podłogowego. Taki zabieg znacznie ułatwi pracę, zarówno w zagrodach porodowych, jak i w kolejnych pomieszczeniach użytkowanych po odstawieniu prosiąt od maciory, w których prosięta załatwiać będą swoje potrzeby fizjologiczne w odpowiednich miejscach.

Zalecane jest używanie Stalosanu F w celu redukcji ryzyka wystąpienia infekcji w zagrodzie, np. wówczas gdy maciora rozleje wodę pitną, jako że Stalosan F zachowuje swoje aktywne właściwości również w kontakcie z wodą.

Przegrody / chlewnia

Jeśli knury są również wprowadzone do hodowli, a podłoga jest betonowa lub pokryta rusztem, Stalosan F redukuje od 50-100%  ryzyko doznania obrażeń wynikłych z poślizgnięcia się zwierząt (według Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego) zarówno w przypadku macior, jak i knurów, nawet w sytuacji rozmoczenia Stalosanu F na podłodze. W przypadku zastosowań na większą skalę, należy użyć elektryczną dmuchawę (Blower) + specjalną przystawkę do blowera pomocną przy dodatkowym dozowaniu np. przy wielokrotnym wprowadzaniu knura, itp.

Odsadzanie / hale hodowlane

Zalegający obornik powinien być uprzątnięty przed rozpyleniem Stalosanu F oraz przed wprowadzeniem trzody chlewnej (optymalne jest umycie pomieszczenia ale nie jest to zawsze możliwe ze względów organizacyjnych). 

  • Dawkowanie: w ciągu 3 kolejnych dni lub według potrzeb.
  • Stalosan F jest zazwyczaj rozpylany celem osuszenia oraz dezynfekcji (Norm Miner) raz w tygodniu zapobiegawczo lub dwa razy w tygodniu w sytuacjach podwyższonego ryzyka infekcji (np. bakterie z grupy E.Coli) Zaleca się przestrzegania powyższej częstotliwości dozowania w ciągu całego procesu.

Uwaga! Jeśli trzoda chlewna załatwia swoje potrzeby fizjologiczne w dowolnym miejscu, należy stosować Stalosan F według potrzeb, dopóki zwierzęta nie zostaną przyuczone do wypróżniania się we właściwych sektorach (o ile nie są wystawione na zimne przeciągi, wentylację, etc.). W wypadku zastosowań na większą skalę należy użyć blowera (rozpylacza) dla zastosowań miejscowych. 

Tucznik/ Tuczarnia

Po zmyciu (zob. odsadzanie,) należy rozpylić Stalosan F przed umieszczeniem trzody w zagrodach, następnie 1-2 razy na tydzień w zależności od potrzeb/ryzyka wystąpienia infekcji (dla przykładu Lawsonia dwa razy w tygodniu przez 3-4 tygodnie, następnie zapobiegawczo jednokrotnie w tygodniu, dopóki zwierzęta nie przejdą szczytowego poziomu zagrożenia infekcyjnego dla trzody o wadze 30kg, co w przybliżeniu wynosi 15-20 dni po zainfekowaniu).

Udowodniono na wielu stadach, że Stalosan F przynosi również zadowalające efekty w przypadkach poważnego zapalenia stawów (mykoplazma).

Zawsze dobrze jest zastosować Stalosan F podczas przenoszenia zwierząt, ponieważ ryzyko infekcji i stres mogą wywołać rozwój szkodliwych drobnoustrojów w pomieszczeniach inwentarskich (np. coli, Lawsonia).

Najczęstsze przypadki przenoszenia infekcji występują w przejściach dla zwierząt w zagrodach. Zaniedbanie podstawowej zasad dotyczących przenoszenia infekcji może skutkować poważnymi problemami kontroli ryzyka infekcji (transport we właściwej kolejności: od zwierząt małych do większych).