Biegunki

Stalosan F jest wysoce efektywnym preparatem przeciwko wszystkim typom biegunek. 

 

Można do nich zaliczyć biegunki wywołane przez:

Bakterie Coli

Salmonellę

Lawsonię

Kokcydia i inne pasożyty

Rotawirusy

Shigellę (Dyzenteria)

 

Skontaktuj się z nami w celu zasięgnięcia szczegółowych informacji dotyczących stosowania Stalosanu F w poszczególnych typach biegunek.

Podstawowe dawkowanie wynosi 50 g/m2 2–3 razy w tygodniu (w przypadku wystąpienia biegunek) po czyszczeniu. Zwróć szczególną uwagę na pokrycie wszystkich zanieczyszczonych miejsc Stalosanem F w celu zapobieżenia dalszego rozprzestrzeniania się infekcji.

Gdy biegunka ustępuje należy zmniejszyć dawkowanie do 50 g/m2 raz w tygodniu.

Ocena Stalosanu F w zastosowaniu do klatek porodowych