Dyzenteria

Przeprowadzono próby w dwóch różnych rzeźniach trzody chlewnej. W jednej z nich zastosowano Stalosan F, w drugiej przebywała grupa kontrolna. W obu pomieszczeniach inwentarskich panowały takie same warunki: opieka, pasza, rozmieszczenie, itd. Trzoda została zakupiona od lokalnego hodowcy i została przewieziona do rzeźni, w momencie osiągnięcia 80kg jako minimalnej wagi ubojowej. Głównym problemem stada była dyzenteria. Prowadzony rejestr w związku z badaniami uwzględniał: leczenie farmakologiczne, śmiertelność oraz określenie ich przyczyny.

Kalkulacje finansowe wskazują na dodatkowy zysk wynoszący 1.67 GBP na każdego tucznika, gdy hodowca stosuje Stalosan F. Obliczenia dotyczą jedynie wydatków związanzch z zakupem lekarstw, Stalosanu F i strat z tytułu śmiertelności. Nie jest wliczony nakład pracy przy podawaniu lekarstw oraz oszczędność z tych dni, w których stosowania Stalosanu F nie brano pod uwagę.

 

Dyzenteria