MRSA w stadach trzody chlewnej

MRSA jest angielskim skrótem dla Gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) opornego na metycylinę (typ bakterii opornej na określone rodzaje antybiotyków). Bakterie te nie wywołują chorób wśród trzody chlewnej i nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla konsumentów wieprzowiny. MRSA 398 nie stanowi problemu dla bezpieczeństwa żywienia ludzi.

MRSA 398 jest obecny w kurzu w pomieszczeniach inwentarskich.

MRSA 398 jest odmianą MRSA, który jest szczególnie rozpowszechniony w hodowlach trzody chlewnej. Trzoda chlewna przenosi MRSA 398 na skórze oraz ryju. W pomieszczeniach inwentarskich MRSA 398 występuje w kurzu na wszystkich powierzchniach i w powietrzu.

Stalosan F jest wysoce skutecznym preparatem biobójczym przeciwko MRSA i został przebadany laboratoryjnie przez Eurofins oraz w warunkach hodowlanych przez LIFE, Uniwersytet Kopenhaski. Wnioski z tych badań wyraźnie wskazują, że Stalosan F zwalcza MRSA w warunkach zbliżonych do środowiska pomieszczeń inwentarskich oraz, że  właściwości Stalosanu F przyczyniają się do kontroli powstałych w powietrzu MRSA. Ponadto zaobserwowano, że MRSA CC398 jest przenoszony w głównej mierze na ludzi przez cząsteczki kurzu w powietrzu pomieszczeń inwentarskich.


MRSA – test laboratoryjny, Eurofins

Test Danboksa na MRSA w zagrodach, LIFE, Uniwersytet Kopenhaski

Notka prasowa: Stalosan F może być nową bronią zwalczającą odporne na antybiotyki MRSA