Glistnica

Określa się w przybliżeniu, że około połowa duńskich stad trzody chlewnej jest zainfekowana nicieniami. Trzoda chlewna, będąca nosicielem nicieni w dojrzałym stadium w jelicie, wydala tysiące jaj. Ludzie mogą zostać zainfekowani nicieniami przez spożycie jaj, które mogą przetrwać w glebie nawet do sześciu lat. Nawóz oraz gnojowica pozyskane od stad inwazyjnych nie powinny być naniesione na pola lub w ogrodach przydomowych.

Szacuje się, że nicienie występujące w stadach trzody chlewnej przyczyniają się do obniżenia wskaźnika spożycia paszy (FCR) i dziennego spadku przyrostów w wysokości do 10%.

Nicienie

W tych badaniach Stalosan F zredukował ilość jaj nicieni o 87.5 procent. Dla porównania, wapno gaszone osiągnęło znacząco niższą redukcję tylko o 63,2 procent. Wapno gaszone jest bardzo szkodliwe zarówno dla zwierząt, jak i ludzi w przeciwieństwie do Stalosanu F, który nigdy nie wykazał żadnych szkodliwych skutków.