Skuteczne leczenie uszkodzeń skórnych

Stalosan Skin Repair.

Stalosan Skin Repair jest wyjątkową, gojącą rany maścią, której rezultaty są widoczne w krótkim okresie czasu. Stalosan Skin Repair jest prosty w zastosowaniu: użyj maść bezpośrednio na ranę oraz wokół niej, powtarzaj tę czynność codziennie lub według potrzeb, aż do zagojenia uszkodzenia.

Rany oraz infekcje skórne stanowią poważne zagrożenie i często prowadzą do strat finansowych, a w najgorszym przypadku do wybrakowania zwierzęcia.

Wiele testów dowiodło, że Stalosan Skin Repair  działa szybko i skutecznie. Na przykład rany na łopatkach loch w klatkach porodowych goiły się więcej o 0.15 cm każdego dnia, co skraca standardowy czas gojenia o połowę.

Innymi słowy, Stalosan Skin Repair jest najskuteczniejszą maścią na gojenie się ran dostępną na rynku – i znacznie tańszą w użyciu niż jakikolwiek inny dostępny produkt.

Nie zaobserwowano żadnych właściwości toksycznych. Stalosan Skin Repair może być stosowany na podrażnioną skórę, rany oraz infekcje skórne u wszystkich zwierząt gospodarskich.

 

Rany Skory