Salmonelloza

Większość duńskich stad jest zainfekowana pałeczkami Salmonella ale tylko niewielki procent wykazuje symptomy na to wskazujące. Na producentów u których obserwuje się występowanie tego patogenu nakładane są restrykcje połączone z karami finansowymi. 

Stalosan F, używany regularnie, kontroluje ilość wszystkich typów bakterii Salmonella.

 

Salmonella