Wysiękowe zapalenie skóry (smoleń)

Wysiękowe zapalenie skóry, popularnie znane pod nazwą smolenia, jest infekcją skórną u trzody chlewnej wywołaną przez bakterię Staphylococcus hyicus (S. hyicus). Jest to najczęstsza infekcja u trzody chlewnej i atakuje prosięta w okresie przedodsadzeniowym.

Należy zauważyć, że obserwuje się uodpornianie bakterii na powszechnie stosowane antybiotyki. Dobór antybiotyków powinien być uzależniony od wyników testów odpornościowych.

Wysiękowe zapalenie skóry jest chorobą zakaźną i bakterie mogą przetrwać w środowisku pomieszczeń inwentarskich przez długi okres czasu. Niezmiernie ważne jest zapewnienie wysokiego standardu higieny w zagrodach z zainfekowanymi zwierzętami, wliczając mycie i dezynfekcję pomieszczeń gospodarczych. W przypadku wystąpienia choroby należy rozważnie wprowadzać młode do zagród z odstawionymi prosiętami. Poddanie zwierząt chorych kwarantannie pomaga obniżyć ryzyko przenoszenia się infekcji na zdrowe zwierzęta.