Wykorzystanie paszy u trzody chlewnej

W wielu testach wykazano, że Stalosan F znacząco poprawia tempo wzrostu oraz obniża wskaźnik śmiertelności.

Hodowla trzody chlewnej ulega poprawie w środowisku pomieszczeń inwentarskich, w których stosuje się Stalosan F, dzięki czemu występowanie chorób spowodowanych przez rożne raz niebezpiecznych substancji, takich jak amoniak jest znacznie zmniejszone. 

Testy na farmach – zagroda porodowa, biegunka, przyrost masy, śmiertelność