Leczenie i lekooporność

Stalosan F nie prowadzi do wytworzenia oporności bakterii, jak dzieje się to w przypadku antybiotyków.

Stalosan F jest równie skutecznym preparatem biobójczym zarówno w stosunku do bakterii opornych, jak i nieopornych, dzięki czemu osiąga wysoką efektywność przeciwko MRSA, opornym bakteriom coli, salmonelli itd.

 

MRSA

Oporne bakterie E.coli

Oporne bakterie Salmonelli