Testy Stalosanu F w gospodarstwach – trzoda chlewna

Badania naukowe oraz analizy laboratoryjne posiadają dużą wartość dla rozpoznania właściwości dezynfekcyjnych takich produktów jak Stalosan F, stosowanych w warunkach kontrolowanych. Jednakże te badania i analizy nigdy nie powinny być stosowane poza kontekstem, ponieważ sterylne warunki laboratoryjne są odległe od rzeczywistych warunków istniejących w pomieszczeniach inwentarskich, w których obecność inwentarza, obornika oraz oprzyrządowania mogą podważyć skuteczność nawet wysoce efektywnych laboratoryjnie produktów. 

Od czasu wprowadzenia Stalosanu F na rynek w latach sześćdziesiątych, produkt ten przeszedł przez liczne próby przeprowadzone w gospodarstwach. Wiele testów pojawiło się w sposób naturalny, spełniając wymagania rolników kupujących Stalosan F, na przykład rozwiązanie problemów biegunki. Przeszliśmy przez wiele tego typu prób, dokumentując ich wyniki. Dzięki temu uzyskaliśmy pozytywne atesty, które przekładają się na podstawowe wskaźniki produkcji, takie jak obniżenie śmiertelności zwierząt, zwiększony przyrost oraz wydajniejsze zużycie paszy.

Inne badania w gospodarstwach zostały dobrze zaplanowane oraz przeprowadzone w warunkach kontrolowanych. Kilka z nich zostało zestawionych w poniższej tabeli:

 

Występowanie jaj glisty świńskiej w duńskiej hodowli trzody chlewnej
Royal Veterinary School February 1999
Lawsonia intracellularis a Stalosan F  
DVM Anna Ibsen
Testy w gospodarstwach - Salmonella 2004 
Af Jacob Skodborg
Ocena Stalosanu F w warunkach proszenia się macior
QAF Meat Industries Pty Ltd  - by Rebecca Morrison 

Ocena testów przeprowadzonych we współpracy z dużym producentem trzody chlewnej (Poldanor)